מכון התקנים הישראלי

Contact Us
Name:
Phone:
E-mail:
Message:

 

 

 

 Do you have a question?


 Please call:

 +972- 4 - 9846372

 

 

 

 

 

 "U" group profiles

 

 

U1001
U1001
U11703
U11703
U11710
U11710
U1003
U1003
U17004
U17004
U17009
U17009
U11706
U11706
U17008
U17008
U2255-4
U2255-4
U11705
U11705
I1009
I1009
U17016
U17016
U17018
U17018
U1700-10
U1700-10
U19012
U19012
U1900-14
U1900-14
U1002
U1002
U19011
U19011
U17014
U17014
U17017
U17017
U190201
U190201
U1005
U1005
U19014
U19014
U1008
U1008
U17005
U17005
U17012
U17012
U11714
U11714
U19017-18
U19017-18
U1004
U1004
U1006
U1006
U1007
U1007
U1060-14
U1060-14

Aridal Plast LTD

Kfar Hasidim     Tel: +972-4-9846372     Fax: +972-4-9847123     E-mail: aridal@bezeqint.net

Accessibility

SloganDesign